Miljöpolicy

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete med välmotiverade medarbetare. Vi ställer miljökrav på alla leverantörer. Vi ger våra medarbetare den information och utbildning som krävs för att förstå och arbeta enligt denna policy.

Vi transporterar alltid bort förbrukade kemförpackningar som vi använt hos våra kunder. Vi väljer i första hand returförpackningar som kan användas flera gånger eller refiller.

Vi  samverkar med våra kunder till en väl fungerande källsortering om så önskas, vi bidrager också med kunskap i detta ämne. I vår samverkan arbetar vi för att hitta bästa miljöalternativ genom kretsloppstänkande.

Vår målsättning är att undvika kemikalier. När så behövs arbetar vi alltid med miljövänliga kem-medel

Vi strävar alltid att arbeta med återvinningsbara redskap och förpackningar. Vi använder mikrofiberduk

Vår målsättning är att alltid bifoga våra kunders specifikationer över de kem-medel vi använder i arbete hos kunden.

Vi följer alla lagar förordningar och andra krav inom miljöområdet. Vår ambition är att nå miljö-certifieringen ISO 14001